BCTC 1/2024 NKG - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 150,11 tỷ đồng tăng 404,67% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thép Nam Kim vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 5.291,09 tỷ đồng, tăng 20,95%.
  • Giá vốn tăng 11,49% và chi phí tài chính giảm 5,1%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 47,94%.
  • Chi phí quản lý giảm 5,5% và chi phí bán hàng tăng đáng kể lên 253,26%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 150,11 tỷ đồng, tăng 404,67%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 22.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây