BCTC 1/2024 NTT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 8,06 tỷ đồng tăng 180,95% so với cùng kỳ.

  • CTCP Dệt - May Nha Trang vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 258,43 tỷ đồng, tăng 26,92%.
  • Giá vốn tăng 20,6% và chi phí tài chính tăng 7,82%, trong đó chi phí lãi vay tăng 6,53%.
  • Chi phí quản lý giảm 21,08% và chi phí bán hàng tăng 74,37%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,06 tỷ đồng, tăng 180,95%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 10.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây