BCTC 1/2024 PAC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 27,83 tỷ đồng tăng 6,37% so với cùng kỳ.

  • CTCP Pin Ắc quy Miền Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 795,22 tỷ đồng, giảm 5,52%.
  • Giá vốn giảm 4,39% và chi phí tài chính giảm mạnh 26,83%, trong đó chi phí lãi vay giảm 28,55%.
  • Chi phí quản lý tăng nhẹ 3,99% trong khi chi phí bán hàng giảm 28,87%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 27,83 tỷ đồng, tăng 6,37%.
  • Cuối quý, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 32.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây