BCTC 1/2024 PCG - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 4,91 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1/2024, CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị ghi nhận doanh thu đạt 90,1 tỷ đồng, tăng 15,57%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính tăng lần lượt là 19,49% và 125,87%.
  • Chi phí quản lý tăng 74,34% trong khi chi phí bán hàng giảm 3,1%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 4,91 tỷ đồng, giảm 752,87%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 07-05-2024 là 6.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây