BCTC 1/2024 PIS - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 3,02 tỷ đồng giảm 49,46% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP cho thấy doanh thu đạt 86,26 tỷ đồng, giảm 42,63%.
  • Giá vốn giảm 43,22%.
  • Chi phí tài chính tăng 24,05%, trong đó chi phí lãi vay tăng 14,37%.
  • Chi phí quản lý tăng 10,88%, chi phí bán hàng giảm 49,94%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,02 tỷ đồng, giảm 49,46%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây