BCTC 1/2024 PLP - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 10,76 tỷ đồng quý I.

  • Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 384,5 tỷ đồng, giảm 39,81%.
  • Giá vốn giảm 32,94%, chi phí tài chính giảm 57,99%, trong đó chi phí lãi vay giảm 52,8%.
  • Chi phí quản lý giảm 77,05%, chi phí bán hàng giảm 80,47%.
  • Lợi nhuận sau thuế âm 10,76 tỷ đồng, giảm 299,12%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 4.430 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây