BCTC 1/2024 PMW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 31,32 tỷ đồng tăng 73,5% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cấp nước Phú Mỹ vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 93,39 tỷ đồng, tăng 15,64%.
  • Giá vốn cũng tăng 11,92%.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh 39,09%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ tương đương.
  • Chi phí quản lý giảm nhẹ 1,44%, trong khi chi phí bán hàng tăng 12,02%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý này đạt 31,32 tỷ đồng, tăng đến 73,5%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây