BCTC 1/2024 POM - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 224,9 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Thép Pomina vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 471,44 tỷ đồng, giảm 71,34%.
  • Giá vốn cũng giảm 71,66%.
  • Chi phí tài chính tăng 82,6%, trong đó chi phí lãi vay tăng 89,08%.
  • Chi phí quản lý giảm 22,28%, trong khi chi phí bán hàng tăng 63,94%.
  • Lợi nhuận sau thuế âm 224,9 tỷ đồng, giảm 20,53%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng vào ngày 03-05-2024 là 2.640 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây