BCTC 1/2024 PRT - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 42,27 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1/2024, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 173,75 tỷ đồng, giảm 10,98%.
  • Giá vốn giảm 22,26% và chi phí tài chính giảm mạnh 63,24%, trong đó chi phí lãi vay giảm 43,77%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng đáng kể lên 193,3% và chi phí bán hàng cũng tăng 43,59%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 42,27 tỷ đồng, giảm đến 2.316,22%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 10.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây