BCTC 1/2024 PTD - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 1,52 tỷ đồng giảm 87,16% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 83,97 tỷ đồng, giảm 27,44%.
  • Giá vốn giảm 23,55% và chi phí tài chính tăng 19,72%.
  • Chi phí quản lý tăng 9,53% và chi phí bán hàng tăng 45,09%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,52 tỷ đồng, giảm 87,16%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây