BCTC 1/2024 PTV - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,7 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Thương mại Dầu khí vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 27,31 tỷ đồng, giảm 52,33%.
  • Giá vốn giảm 57,29%, chi phí quản lý tăng 1,22%, và chi phí bán hàng giảm 28,28%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 1,7 tỷ đồng, giảm 403,58%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 02-05-2024 là 4.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây