BCTC 1/2024 PVX - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 32,5 tỷ đồng quý I.

  • Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý này đạt 255,15 tỷ đồng, giảm 35,79%.
  • Giá vốn giảm 40,25% và chi phí tài chính tăng 76,86%.
  • Trong đó, chi phí lãi vay giảm 17,6%.
  • Chi phí quản lý giảm 14,21% và chi phí bán hàng giảm 27,42%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 32,5 tỷ đồng, giảm 30,35%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 2.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây