BCTC 1/2024 PVY - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,42 tỷ đồng tăng 111% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 333,92 tỷ đồng, tăng 432,24%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh lên 386,25%.
  • Chi phí tài chính tăng nhẹ 5,74%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ tương đương.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 2,42 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây