BCTC 1/2024 RAL - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 194,66 tỷ đồng tăng 6,67% so với cùng kỳ.

  • CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 2.830,86 tỷ đồng, tăng 32,57%.
  • Giá vốn tăng 46%, trong khi chi phí tài chính giảm 35,99%, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,5%.
  • Chi phí quản lý giảm 34,03%, chi phí bán hàng giảm 2,71%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 194,66 tỷ đồng, tăng 6,67%.
  • Giá cổ phiếu cuối ngày 17-04-2024 là 136.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây