BCTC 1/2024 RCC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,05 tỷ đồng tăng 100,46% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 115,39 tỷ đồng, tăng 298,86%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh lên 301,4%.
  • Chi phí tài chính tăng 14,45%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo.
  • Chi phí quản lý giảm 8,02%, trong khi chi phí bán hàng tăng 61,48%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,05 tỷ đồng, tăng 100,46%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 03-05-2024, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 14.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây