BCTC 1/2024 RDP - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,11 tỷ đồng tăng 214,98% so với cùng kỳ.

  • CTCP Rạng Đông Holding vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 506,15 tỷ đồng, giảm 12,86%.
  • Giá vốn giảm 7,04%, chi phí tài chính giảm 10,28%, trong đó chi phí lãi vay giảm 8,02%.
  • Chi phí quản lý giảm 158,65%, chi phí bán hàng giảm 25,29%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,11 tỷ đồng, tăng 214,98%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 4.630 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây