BCTC 1/2024 SBT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 204,35 tỷ đồng tăng 36,61% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 6.159,2 tỷ đồng tăng 7,86% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn tăng 6,39% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 0,63% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 16,04% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 11,04% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 32,46% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 204,35 tỷ đồng tăng 36,61% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 10.900 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây