BCTC 1/2024 SCG - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 8,18 tỷ đồng tăng 243,38% so với cùng kỳ.

  • CTCP Xây dựng SCG vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu đạt 165,86 tỷ đồng, tăng 26,83%.
  • Giá vốn tăng 28,87%.
  • Chi phí tài chính giảm 19,79%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,42%.
  • Chi phí quản lý tăng 8,53%, chi phí bán hàng tăng 6,33%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,18 tỷ đồng, tăng 243,38%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 08-05-2024 là 66.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây