BCTC 1/2024 SDU - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,17 tỷ đồng giảm 61,23% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 10,87 tỷ đồng, tăng 27,7%.
  • Tuy nhiên, giá vốn tăng cao hơn đáng kể, lên 45,43%.
  • Chi phí tài chính cũng tăng mạnh, đạt 1.381,22%, trong đó chi phí lãi vay tăng tương đương.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý giảm 61,23%, chỉ còn 0,17 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây