BCTC 1/2024 SFI - Lợi nhuận quý I lãi 16,41 tỷ đồng giảm 25,12% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Đại lý Vận tải SAFI.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 232,21 tỷ đồng giảm 23,84% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn giảm 24,59% so với cùng kỳ. Về mặt quản lý, chi phí quản lý giảm 2,32% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 4,08% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 16,41 tỷ đồng giảm 25,12% so với cùng kỳ.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây