BCTC 1/2024 SGI - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 41,24 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 292,94 tỷ đồng, tăng 30,06%.
  • Giá vốn tăng 23,68% và chi phí tài chính tăng đáng kể, đặc biệt chi phí lãi vay tăng 37,37%.
  • Chi phí quản lý giảm nhẹ 3,14% trong khi chi phí bán hàng tăng 43,07%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 41,24 tỷ đồng, giảm 780,25%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng vào ngày 03-05-2024 là 13.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây