BCTC 1/2024 SKV - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 19,01 tỷ đồng giảm 36,62% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đạt 361,15 tỷ đồng, giảm 41,79%.
  • Giá vốn giảm 43,55% và chi phí tài chính giảm 4,78%, trong đó chi phí lãi vay giảm 32,45%.
  • Chi phí quản lý giảm 23,62% và chi phí bán hàng giảm 39,06%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 19,01 tỷ đồng, giảm 36,62%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 38.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây