BCTC 1/2024 SPC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 12,87 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 200,5 tỷ đồng, tăng 2,72%.
  • Đồng thời, giá vốn giảm 2,73% và chi phí tài chính tăng 3,63%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 42,71%.
  • Chi phí quản lý tăng 4,93% và chi phí bán hàng giảm 11,42%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 12,87 tỷ đồng, tăng 46,21%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 8.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây