BCTC 1/2024 SPM - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,26 tỷ đồng tăng 7,85% so với cùng kỳ.

  • CTCP SPM vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý đạt 78,86 tỷ đồng, giảm 21,2%.
  • Giá vốn giảm 20,59% và chi phí tài chính giảm 53,24%, trong đó chi phí lãi vay giảm 53,3%.
  • Chi phí quản lý tăng 23,42% và chi phí bán hàng giảm 5,86%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,26 tỷ đồng, tăng 7,85%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 17-04-2024 là 10.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây