BCTC 1/2024 SQC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,06 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 0,44 tỷ đồng, tăng 28,06%.
  • Giá vốn cũng tăng 8,2% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt mức âm 0,06 tỷ đồng, tăng đáng kể lên 69,17%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây