BCTC 1/2024 SRT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 32,91 tỷ đồng tăng 24,5% so với cùng kỳ.

  • CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 556,35 tỷ đồng, tăng 13,27%.
  • Giá vốn tăng 16,87% và chi phí tài chính giảm 36,07%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 36,07%.
  • Chi phí quản lý giảm 53,91% và chi phí bán hàng tăng 21,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 32,91 tỷ đồng, tăng 24,5%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 26-04-2024 là 6.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây