BCTC 1/2024 SSH - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 118,18 tỷ đồng giảm 37,45% so với cùng kỳ.

  • CTCP Phát triển Sunshine Homes vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý đạt 224,47 tỷ đồng, giảm 55,85%.
  • Giá vốn giảm 70,87% và chi phí tài chính giảm 63,04%, trong đó chi phí lãi vay giảm 55,21%.
  • Chi phí quản lý tăng 23,88% và chi phí bán hàng tăng 151,4%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 118,18 tỷ đồng, giảm 37,45%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 07-05-2024 là 65.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây