BCTC 1/2024 STW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 13,62 tỷ đồng tăng 2,98% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cấp nước Sóc Trăng vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 54,98 tỷ đồng, tăng 8,04%.
  • Giá vốn tăng 2,21%, chi phí quản lý tăng 22,75%, và chi phí bán hàng tăng 32,25% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 13,62 tỷ đồng, tăng 2,98%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây