BCTC 1/2024 SVC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 13,73 tỷ đồng tăng 357,67% so với cùng kỳ.

  • CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 4.060,26 tỷ đồng, giảm 15,27%.
  • Đồng thời, giá vốn cũng giảm 16,55%.
  • Chi phí tài chính giảm 22,58%, trong đó chi phí lãi vay giảm 25,16%.
  • Chi phí quản lý giảm 1%, trong khi chi phí bán hàng tăng 13,25%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý này đạt 13,73 tỷ đồng, tăng 357,67%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 07-05-2024 là 25.750 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây