BCTC 1/2024 TA9 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,73 tỷ đồng tăng 221,76% so với cùng kỳ.

  • CTCP Xây lắp Thành An 96 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 362,28 tỷ đồng, tăng 560,47%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh lên 525,61%.
  • Chi phí tài chính và chi phí lãi vay đều tăng 242,13%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 2,73 tỷ đồng, tăng 221,76%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 06-05-2024 là 13.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây