BCTC 1/2024 TAR - Lợi nhuận quý I lãi 2,63 tỷ đồng giảm 66,22% so với cùng kỳ.

  • CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 715,41 tỷ đồng, giảm 20,29%.
  • Giá vốn giảm 18,96%, chi phí tài chính giảm 7,33% và chi phí quản lý giảm 5,74%.
  • Chi phí bán hàng giảm mạnh nhất với 75,38%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 2,63 tỷ đồng, giảm 66,22% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây