BCTC 1/2024 TBD - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 12,04 tỷ đồng tăng 263,29% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP cho biết doanh thu đạt 267 tỷ đồng, giảm 14,81%.
  • Giá vốn giảm 20,71%, chi phí tài chính giảm 28,98% và chi phí lãi vay giảm 38,29%.
  • Chi phí quản lý tăng 15,64% và chi phí bán hàng tăng 88,31%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,04 tỷ đồng, tăng 263,29%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây