BCTC 1/2024 TCW - Lợi nhuận quý I lãi 19,22 tỷ đồng giảm 25,68% so với cùng kỳ.

  • CTCP Kho Vận Tân Cảng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 250,99 tỷ đồng, tăng 13,68%.
  • Giá vốn tăng 14,86% và chi phí tài chính giảm 56,79%, trong đó chi phí lãi vay giảm 56,51%.
  • Chi phí quản lý tăng 16,6% và chi phí bán hàng tăng 13,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 19,22 tỷ đồng, giảm 25,68%.
  • Giá cổ phiếu cuối ngày 26-04-2024 là 29.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây