BCTC 1/2024 TH1 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4,33 tỷ đồng tăng 170,68% so với cùng kỳ.

  • CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 131,96 tỷ đồng, tăng 25,03%.
  • Giá vốn tăng 12,87%, chi phí tài chính tăng mạnh 264,47%, trong đó chi phí lãi vay tăng 206,17%.
  • Chi phí quản lý giảm 35,21%, chi phí bán hàng tăng 44,05%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,33 tỷ đồng, tăng 170,68% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây