BCTC 1/2024 THN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 8,37 tỷ đồng tăng 9,4% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cấp nước Thanh Hóa vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 102,67 tỷ đồng, tăng 9,65%.
  • Giá vốn tăng 18,25%, chi phí quản lý tăng 8,77%, trong khi chi phí bán hàng giảm 23,37%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 8,37 tỷ đồng, tăng 9,4%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây