BCTC 1/2024 TID - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 28,37 tỷ đồng tăng 52,41% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 2.779,85 tỷ đồng, tăng 31,78%.
  • Giá vốn cũng tăng 31,1% và chi phí tài chính tăng 52,47%, trong đó chi phí lãi vay tăng 57,52%.
  • Chi phí quản lý giảm 0,32% và chi phí bán hàng tăng 26,99%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 28,37 tỷ đồng, tăng 52,41%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 06-05-2024, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 22.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây