BCTC 1/2024 TLH - Lợi nhuận quý I lãi 0,89 tỷ đồng giảm 85,7% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.261,47 tỷ đồng, giảm 11,89%.
  • Giá vốn cũng giảm 11,85% và chi phí tài chính giảm 4,19%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 29,27%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 15,31% và chi phí bán hàng tăng 27,03% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý giảm mạnh đến 85,7%, chỉ còn 0,89 tỷ đồng.
  • Cuối quý, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 7.110 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây