BCTC 1/2024 TNW - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 1,02 tỷ đồng giảm 77,96% so với cùng kỳ.

  • CTCP Nước sạch Thái Nguyên vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 53,32 tỷ đồng, tăng 7,64%.
  • Tuy nhiên, giá vốn tăng đáng kể lên 132,94%.
  • Chi phí tài chính cũng tăng nhẹ 1,31%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ tương đương. Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng mạnh đến 69,34%, trong khi chi phí bán hàng lại giảm 74,58%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 1,02 tỷ đồng, giảm mạnh 77,96% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây