BCTC 1/2024 TTP - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 36,23 tỷ đồng tăng 29,09% so với cùng kỳ.

  • CTCP Bao bì Tân Tiến vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 370,67 tỷ đồng, giảm 13,33%.
  • Giá vốn giảm 15,06%, chi phí quản lý giảm 16,09%, và chi phí bán hàng giảm 18,32% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 36,23 tỷ đồng, tăng 29,09% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây