BCTC 1/2024 TTS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4,55 tỷ đồng tăng 50,35% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cán Thép Thái Trung vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp giảm 17,21% xuống còn 1.215,65 tỷ đồng, cùng với giá vốn giảm 17,42%.
  • Chi phí tài chính cũng giảm 17,56%, trong đó chi phí lãi vay giảm 17,6%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 13,5% và chi phí bán hàng giảm 19,95%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 4,55 tỷ đồng, tăng 50,35% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây