BCTC 1/2024 VC3 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 9,12 tỷ đồng tăng 0,58% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 83,35 tỷ đồng, tăng 18,87%.
  • Giá vốn tăng 32,59% trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 95,47%, trong đó chi phí lãi vay giảm 92,52%.
  • Chi phí quản lý giảm 10,82% và chi phí bán hàng tăng 116,21%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,12 tỷ đồng, tăng 0,58%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 30.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây