BCTC 1/2024 VC7 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,18 tỷ đồng tăng 190,32% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn BGI vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 52,88 tỷ đồng, tăng 23,32%.
  • Giá vốn cũng tăng 23,83%.
  • Chi phí tài chính giảm 14,73%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo tỷ lệ tương tự.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,18 tỷ đồng, tăng 190,32%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng giao dịch tại 11.700 VND/cổ phiếu vào ngày 26-04-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây