BCTC 1/2024 VGS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 14,04 tỷ đồng tăng 3,25% so với cùng kỳ.

  • CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.787,4 tỷ đồng, giảm 15,77%.
  • Đồng thời, giá vốn cũng giảm 15,98%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 41,21%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo.
  • Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 10,2% trong khi chi phí bán hàng giảm 1,55%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 14,04 tỷ đồng, tăng 3,25%.
  • Cuối quý, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 24.800 VND/cổ phiếu vào ngày 02-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây