BCTC 1/2024 VHD - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 51,44 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý này đạt 50,06 tỷ đồng, giảm 30,21%.
  • Giá vốn giảm 25,61% và chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 1.706,26%, trong đó chi phí lãi vay tăng 1.534,4%.
  • Chi phí quản lý tăng 109,43% và chi phí bán hàng giảm 85,45%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này âm 51,44 tỷ đồng, giảm 8.767,24%.
  • Giá cổ phiếu của VINAHUD đóng cửa tại ngày 06-05-2024 là 11.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây