BCTC 1/2024 VIW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,07 tỷ đồng tăng 24,25% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam cho biết doanh thu đạt 144,39 tỷ đồng, giảm 8,97%.
  • Giá vốn giảm 6,83%, chi phí tài chính giảm 36,36%, trong đó chi phí lãi vay giảm 36,35%.
  • Chi phí quản lý giảm 9,8%, chi phí bán hàng giảm 44,31%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,07 tỷ đồng, tăng 24,25%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 08-05-2024 là 10.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây