BCTC 1/2024 VMD - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 3,29 tỷ đồng giảm 33,1% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Y Dược phẩm Vimedimex ghi nhận doanh thu đạt 354,54 tỷ đồng, giảm 68,22%.
  • Đồng thời, giá vốn và chi phí quản lý cũng giảm tương ứng 68,42% và 58,09%.
  • Chi phí bán hàng giảm mạnh nhất, đạt 73,07%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 3,29 tỷ đồng, giảm 33,1%.
  • Giá cổ phiếu của Vimedimex đóng cửa tại ngày 02-05-2024 ở mức 16.350 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây