BCTC 1/2024 VMS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 3,67 tỷ đồng tăng 158,51% so với cùng kỳ.

  • CTCP Phát triển Hàng Hải vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 48,07 tỷ đồng, tăng 41%.
  • Giá vốn cũng tăng 37,87%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 10,52% và 110,94%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,67 tỷ đồng, tăng 158,51%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây