BCTC 1/2024 VNG - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 45,08 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Du lịch Thành Thành Công vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 160,29 tỷ đồng, tăng 15,05%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính đều tăng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt là 43,61% và 57,12%.
  • Chi phí quản lý giảm nhẹ 3,05% trong khi chi phí bán hàng tăng 3,66%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 45,08 tỷ đồng, giảm đáng kể so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng ghi nhận là 8.460 VND/cổ phiếu vào ngày 03-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây