BCTC 1/2024 VNY - Lợi nhuận quý I lãi 0,23 tỷ đồng giảm 61,07% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thuốc thú y Trung ương I vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 24,28 tỷ đồng, tăng 1,39%, trong khi giá vốn tăng 1,61%.
  • Chi phí quản lý giảm 2,38% và chi phí bán hàng tăng 10,58%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt 0,23 tỷ đồng, giảm 61,07%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây