BCTC 1/2024 VPI - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 92,03 tỷ đồng giảm 71,4% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 126,55 tỷ đồng giảm 85,34% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn giảm 63,45% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 1,53% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,06% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý giảm 52,85% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 98,44% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 92,03 tỷ đồng giảm 71,4% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 25-04-2024 là 58.700 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây